header_image

100 EUR pînă la 1,500 EUR

Mai multe opţiuni
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search

200 EUR pînă la 1,500 EUR

Mai multe opţiuni
we found 0 results
Your search results

Servicii Consultanţă Administrativă

Întreprinderea noastră prestează următoarele servicii:

1.Organizează şi asigură ţinerea contabilităţii în mod continuu din momentul înregistrării până la lichidarea entităţii;

2.Asigură elaborarea şi respectarea politicilor contabile în conformitate cu cerinţele Legii Contabilităţii nr. 113 dd. 27.04.2007, ale I.F.R.S. şi ale S.N.C.;

3.Asigură urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate, prin înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cât şi în relaţiile cu acţionarii şi asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, cu organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

4.Asigură controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află etc.;

5.Asigură întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor, precum şi integritatea şi păstrarea acestora conform cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;

6.Asigură documentarea faptelor economice ale entităţii şi reflectarea acestora în contabilitate şi anume:

 • întocmirea documentelor primare şi centralizatoare;
 • evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
 • reflectarea informaţiilor în conturile contabile;
 • întocmirea registrelor contabile;
 • inventarierea elementelor contabile;
 • întocmirea balanţei de verificare, a Cărţii mari.

7. Asigură întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu prezenta lege şi cu standardele de contabilitate.

8. Organizează evidenţa personalului entităţilor. Acest serviciu cuprinde tot ce este legat de respectarea legislaţiei muncii la întreprindere:

 • Angajarea, eliberarea din funcţie a personalului entităţii, evidenţa concediilor de odihnă, completarea fişei personale (dosar), elaborarea fişei postului;
 • Evidenţa carnetelor de muncă (registre, înscrieri în carnete etc.);
 • Evidenţa poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (primirea, predarea poliţelor, evidenţa nominală a deţinătorilor, prezentarea rapoartelor CNAM);
 • Suport în organizarea măsurilor legate de respectarea legislaţiei ce ţine de securitatea muncii;
 • State de personal,
 • Regulamentul intern al entităţii etc.

9. Asigură evidenţa fiscală a tranzacţiilor economice, calcularea impozitelor, prezentarea declaraţiilor fiscale lunare şi anuale.