header_image

100 EUR to 1,500 EUR

More Search Options
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search

200 EUR to 1,500 EUR

More Search Options
we found 0 results
Your search results

Legal Consulting Services

Servicii legale oferite de către Venetos Grup:

Consultații și explicații, expunerea concluziilor cu privire la probleme juridice, prezentarea informațiilor referitoare la legislație, practica administrativă și judiciară. Compania noastră oferă clienților consultații referitoare la legislația Republicii Moldova, dar și la practica aplicării ei de către organele administrației publice și instanțele de judecată. La solicitarea clientului, consultațiile pot fi oferite verbal și/sau în scris. Actele sau proiectele de acte cu caracter juridic prezentate de client sunt analizate prin prisma corespunderii legislației Republicii Moldova și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Elaborarea actelor cu caracter juridic. Compania asigură elaborarea unui spectru larg de acte cu caracter juridic solicitate de client. E vorba de adrese, petiții, cereri prealabile, somații, reclamații, contracte, statute, regulamente, cereri de chemare în judecată, cereri în procedură specială, cereri introductive, cereri de apel și recurs și revizuire, procese-verbale și decizii ale organelor de conducere ale societăților comerciale. Această categorie de servicii include și asistarea clientului în cadrul negocierilor premergătoare semnării actelor juridice.

Reprezentarea intereselor clientului în instanțele de judecată. Compania asigură reprezentarea intereselor clientului în instanțele de judecată de orice grad și jurisdicție, în situația în care soluționarea litigiilor pe cale extrajudiciară este imposibilă. Reprezentarea intereselor este asigurată într-o gamă largă de litigii, inclusiv revendicări mobiliare și imobiliare, nulitate de acte juridice, recuperări de creanțe, proprietate intelectuală, asigurări, succesiune, litigii de muncă, de familie, litigii de contencios administrativ, cauze contravenționale etc. În mod similar compania asigură reprezentarea intereselor clienților în cauze de insolvabilitate, în fața instanței de insolvalibilitate, dar și în cadrul adunării sau comitetului creditorilor.

Reprezentarea intereselor clientului în materie juridică în relațiile cu autoritățile publice, notari, executori judecătorești și cu alte persoane fizice și juridice. Compania asigură reprezentarea intereselor clientului în fața autorităților administrației publice centrale de specialitate, autorităților administrației publice locale, notarilor, executorilor judecătorești, registratorilor independenți, administratorilor autorizați, altor persoane de drept privat asimilate în condițiile legii autorităților publice. În același mod, compania asigură reprezentarea intereselor clientului în relațiile cu alte persoane fizice și juridice, acționând cu prudență și diligență maximă.